Vrienden van Open Arms

Een stichting als “Open Arms” laten bloeien en groeien kost geld. Veel geld. Met de steun van Vrienden van “Open Arms” kunnen de activiteiten in stand worden gehouden en uitgebreid. Daarnaast zal de saamhorigheid van deVrienden van “Open Arms” een positieve bijdrage leveren aan het doel en de visie van de stichting. Doelstellingen van Vrienden van “Open Arms”

  • het verbreden en stabiliseren van de financiële basis van stichting “Open Arms”.
  • het investeren in mensen omdat wij de liefde die we van God ontvangen graag willen delen.
  • het mede mogelijk maken van het organiseren van verschillende activiteiten in het Lage Land.
  • het leveren van een bijdrage aan een goede samenleving in het Lage Land.

Bestedingsformule

Jaarlijks dient een groot deel van de inleg van het betreffende jaar, besteed te worden aan de vaste lasten van het Palet en aan de loonkosten van de Opbouwwerker. Het streefbedrag is ongeveer € 20.000,- per jaar.

Lid worden

Graag! U kunt daarvoor dit formulier invullen, of u kunt via e-mail contact opnemen:

We ontvangen graag de volgende gegevens:

Uw naam, adres, evt. mailadres en telefoonnummer.
Het bedrag dat u toe wilt zeggen per maand/ kwartaal of jaar.

U kunt deze opsturen naar:

Vrienden van “Open Arms”,
p/a Sterrekinderenerf 40,
2907 EC Capelle aan den IJssel.

U kunt uw gegevens mailen naar: vrienden@openarms.nl.

Wij zullen geen acceptgiro’s toesturen. We ontvangen de door u toegezegde bijdrage graag op rekening NL 04 ABNA 0615 5591 90 onder vermelding van Vriend(in) van “Open Arms”.

Niets werkt zo goed als mond tot mond reclame. Wij willen u daarom vragen via mond tot mond reclame ook nieuwe vrienden te werven. Hoe meer Vrienden, hoe beter wij stichting “Open Arms” in stand kunnen houden!

Hartelijk dank!

Contact

Vragen? Meer informatie? Aanmelden voor een activiteit? Neem contact op met Henk den Breejen (opbouwwerker).

Email: henkdenbreejen@openarms.nl
Telefoon: 06-2633 0860