Wie zijn wij?

Stichting Open Arms is ontstaan vanuit de Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder (SGA). Veel van onze vrijwiligers zijn leden van de SGA of de Ichthuskerk. Beide kerken hebben hun thuisbasis in Het Lage Land.

In 2005 startten een paar vrijwillgers met het beheer van een uitdeelpunt van de voedselbank. Door het contact met klanten van de voedselbank ontstonden er nieuwe activiteiten voor wijkbewoners. In november 2009 werd Open Arms een officiële stichting. Er zijn momenteel ongeveer 100 vrijwilligers actief bij de activiteiten van Open Arms.

Sinds 1 oktober 2012 is Henk den Breejen als opbouwwerker verbonden aan Stichting Open Arms.

 

Het bestuur van Open Arms bestaat uit:

Mevrouw C. van der Poel

De heer C. Harinck

De heer E.W. van der Poel

 

Bij de start en het verder uitbouwen van de Stichting Open Arms zijn we erg geholpen door een drietal speciale subsidies, die we graag met dank vermelden:

  • Deputaten Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben ons tijdens de startjaren financieel ondersteund.
  • Het Oranjefonds heeft een belangrijk deel van de kosten voor de renovatie van Het Palet bijgedragen
  • De Stichting 'Het treckpaerd' heeft de nieuwe zonwering van Het Palet voor haar rekening genomen.

Contact

Vragen? Meer informatie? Aanmelden voor een activiteit? Neem contact op met Henk den Breejen (opbouwwerker).

Email: henkdenbreejen@openarms.nl
Telefoon: 06-2633 0860