Over Open Arms

Stichting Open Arms

Vanaf de oprichting van Stichting Open Arms is één tekst uit de Bijbel richtinggevend geweest:

"Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad" (1 Johannes 4 vers 19)

Daarom willen wij buurtbewoners graag met open armen ontvangen.

Hieronder vindt u de visie en missie van Open Arms.

 

Visie

Open Arms wil goed nieuws zijn voor buurtgenoten van het Lage Land. 

Door het bieden van ontmoetingsplekken, praktische hulp en ondersteuning, laten we hen merken dat ze waardevol en door God geliefd zijn.

Missie

  1. De liefde van Jezus voor iedereen, vormt de basis van al onze werkzaamheden
  2. We zijn zichtbaar in de wijk aanwezig.
  3. Met activiteiten stimuleren we de ontmoeting tussen buurtgenoten en geven zo "samen leven" concreet gestalte.
  4. We sluiten aan bij de behoeften van buurtgenoten. In het bijzonder bij hen die er alleen voor staan en bij hem die met financiële zorgen te maken hebben.
  5. Waar mogelijk werken we samen met organisaties en buurtgenoten. We streven daarbij naar wederkerige relaties.
  6. Samen met andere organisaties zijn we erop gericht om sociale- en maatschappelijke misstanden te signaleren, te benoemen en te bestrijden. Mensen die door deze misstanden in de problemen komen willen we met raad en daad bijstaan.
  7. We investeren in een goede relatie met onze achterban door hen te informeren over het werk in de wijk. We vragen hun betrokkenheid door gebed, inzet en financiële ondersteuning.


 

Contact

Vragen? Meer informatie? Aanmelden voor een activiteit? Neem contact op met Henk den Breejen (opbouwwerker).

Email: henkdenbreejen@openarms.nl
Telefoon: 06-2633 0860