Het Palet

Het Palet is een initiatief van de Stichting Open Arms en de Lelie Zorggroep (o.a. De Burcht). Samen huren zij Het Palet. Zo kunnen ze de kosten delen en de kracht van hun sterke kanten bundelen.

Het Palet is een voormalig schoolgebouw aan de Duikerstraat 29. Mede dankzij een subsidie van € 25.000 van het Oranjefonds is Het Palet in 2015 gerenoveerd tot een comfortabel en functioneel gebouw, dat door veel groepen voor tal van activiteiten gebruikt wordt.

Henk den Breejen van Open Arms: ‘Met Het Palet heeft Open Arms een vaste plek in de wijk gekregen. Er zijn veel mogelijkheden om activiteiten te organiseren. Zo kunnen we present zijn in het Lage Land om de wijkbewoners van dienst te zijn. Met name wijkbewoners die financieel lastig zitten of weinig contacten hebben. Open Arms wil goed nieuws voor hen zijn. Daar leent Het Palet zich als ontmoetingsplaats en activiteitencentrum heel goed voor!

Margit Kleiker van Lelie Zorggroep: Als onderdeel van de Lelie Zorggroep wil De Burcht steeds meer wijkgericht gaan werken. Door ouderen in het Lage Land te ondersteunen met advies en diensten op het gebied van zorg en welzijn. Maar ook door het onderlinge contact te stimuleren en door het aanbieden van activiteiten die aansluiten bij behoeften die in de wijk leven. Kortom: Het Palet als ontmoetingscentrum voor ouderen én anderen!

Het Palet wordt beheerd door de Stichting Open Arms. Sinds 2016 werken we ook samen met de Stichting Buurtwerk en mogen we Het Palet nu officieel ‘huiskamer van de wijk’ noemen.

Contact

Vragen? Meer informatie? Aanmelden voor een activiteit? Neem contact op met Henk den Breejen (opbouwwerker).

Email: henkdenbreejen@openarms.nl
Telefoon: 06-2633 0860